//////
Subscribe to RSS Feed

Ostatnio zleciłem grafikowi, żeby zaprojektował różne również oryginalne wzory pieczątek lekarskich i muszę przyznać, że on się spisał bardzo dobrze i jestem zadowolony w efektów jego pracy. Nie byłem na początku przekonany czy to grafik powinien wykonywać taką pracę, ale zasięgnąłem języka i okazało się, że graficy realizują takie zlecenia jak najbardziej. Okazało się,...

Continue Reading »
No Comments

Bardzo lubię swoją pracę, ponieważ daje mi ona możliwość dużego rozwoju i sprawdzania się w różnych, i to nie zawsze łatwych sytuacjach. Na przykład ostatnio wysłano nas na szkolenie prawo pracy dla kadry zarządzającej poznawaliśmy i choć używaliśmy wybranych przepisów związanych z prawem pracy to nie mieliśmy usystematyzowanej w ten sposób wiedzy. Na szczęście...

Continue Reading »
No Comments

Nie tylko studiuję, ale też interesuje mnie logistyka praca dla studenta w polsce w tej branży jest, ale oczywiście zazwyczaj w większych miastach. Ja akurat nie miałem problemu z jej znalezieniem gdyż nauki pobieram w Warszawie, ale wiem, że nie we wszystkich przypadkach jest to takie proste. Ja w zasadzie wpisałem w wyszukiwarkę hasło: ...

Continue Reading »
No Comments

W PEŁNYM ZAKRESIE

Maj 23, 2016 by

Ją właśnie nazywamy sty­lem. Nie przesądzając sprawy na planie bar­dziej generalnym (np. w stosunku do rozmai­tych dawnych epok), stwierdzić trzeba, że w społeczeństwie współczesnym — co więcej, w żadnej z grup, jakie można w nim wyróżnić — taka jedność stylistyczna w pełnym zakresie pojęcia „stylu życia” nie daje się wykryć, tzn. nie została wykazana...

Continue Reading »
No Comments

ODMIENIANIE REGUŁ

Maj 23, 2016 by

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że to zdumiewające, jakże czę­ste odmienianie reguł ubierania się, podawania jedzenia, spędzania urlopów, zażywania roz­rywki i tym podobnych zachowań, poprzez za­stępowanie oryginalności własnej udziałem w nowości odświeża w ludziach ułudę osobistego stylizowania swego życia. Używając pojęcia „styl życia” łatwo ulec na­turalnej sugestii, która doprowadzić może do silnego rozmijania się z rzeczywistością....

Continue Reading »
No Comments

SILNIEJSZE WSPARCIE

Maj 23, 2016 by

Podsumowując, podkreśliłbym więc nie sa­morealizację, która, o ile rozumieć ją ściśle, tzn. twórczo, zjawia się w zbiorowym stylu ży­cia w sposób niekonieczny i na ogół biorąc rzadko, lecz autoafirmację i potwierdzenie własnej tożsamości. Ten czynnik sprawia, że spełnianie wzo-rów nie jest odczuwane na ogół jako ograniczenie spontaniczności i zyskuje przynajmniej wewnętrzne przyzwolenie, jeśli nie silniejsze...

Continue Reading »
No Comments

OSŁABIENIE STYLU

Maj 23, 2016 by

Osłabienie stylu zbiorowego może być cechą grupy. Musimy to brać pod rozwagę jako możliwość istotną. Grupę znamionować będzie w skrajnym przypadku wielostylowość silnie zindywidualizowana. Wydaje się jednak niewykluczone, że z in­nych jeszcze względów nonkonformiści muszą być uwzględniani w charakterystyce stylu ży­cia grupy. Występowanie nonkonformistów działa — być może — na rzecz identyfikacyj­nej funkcji konformizmu...

Continue Reading »
No Comments

ZAKRES ZACHOWAŃ

Maj 23, 2016 by

W zakresie zachowań objętych takimi wzora­mi obserwujemy jednak również i nonkonfor- mizm. Statystycznie znaczyć mogą oni niewiele, niemniej przeto zdarzają się ludzie, któ­rzy odstają od przyjętych w ich środowisku sposobów^ mieszkania, planowania zajęć dzien­nych itd. W dwojakim sensie zjawisko to jest nieobojętne dla rozważań o społecznym stylu życia, mimo że mamy tu do czynienia...

Continue Reading »
No Comments

Stay in Tune

Recent Comments